هاست آریا

جستجوی دامنه

هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید
قیمت برخی دامنه ها مشخص شده است....
com.
45.000ت
ir.
16.500ت
net.
55.000ت
org.
57.000ت

یافتن محصولها و سرویس ها

PLAN A
ریال450,000 سالانه

فضای میزبانی وب
100


ترافیک ماهانه
5 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN B
ریال900,000 سالانه

فضای میزبانی وب
250


ترافیک ماهانه
10 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN C
ریال1,600,000 سالانه

فضای میزبانی وب
500


ترافیک ماهانه
15 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN D
ریال2,600,000 سالانه

فضای میزبانی وب
1000


ترافیک ماهانه
30 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN E
ریال3,600,000 سالانه

فضای میزبانی وب
2000


ترافیک ماهانه
50 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
دارد