هاست آریا

جستجوی دامنه

هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید
قیمت برخی دامنه ها مشخص شده است....
com.
45.000ت
ir.
16.500ت
net.
55.000ت
org.
57.000ت

یافتن محصولها و سرویس ها

PLAN A
ریال250,000 ماهانه

فضای نمایندگی
1 گیگ


پهنای باند ماهانه
20 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN B
ریال350,000 ماهانه

فضای نمایندگی
3 گیگ


پهنای باند ماهانه
60 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN C
ریال420,000 ماهانه

فضای نمایندگی
5 گیگ


پهنای باند ماهانه
100 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN D
ریال750,000 ماهانه

فضای نمایندگی
10 گیگ


پهنای باند ماهانه
200 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
داردPLAN E
ریال950,000 ماهانه

فضای نمایندگی
20 گیگ


پهنای باند ماهانه
400 گیگ


پنل میزبانی وب
دارد


تعداد پست الکترونیک
نامحدود


پشتیبانی 24 ساعته
دارد